Välkommen till Södertörns Godmansförening

 

Hjälpprogram

Nedan finns program som kan hjälpa dig som god man.

 

Skatt

Ett litet excelprogram som hjälper dig att räkna ut skatter (sociala avg, och inkomstskatt, och hur mycket som går till dig som god man och huvudmannens totalkostnad) i de fall huvudmannen skall betala gode mannens arvode. Välj rätt kolumn beroende på ålder som gäller för dig som mottagare. Fyll i skattepliktigt resp. ej skattepliktigt arvode/kostnadsersättning i de gula fälten och du får uträknat hur mycket inkomtskatt och sociala kostnader som skall betalas samt hur mycket du skall ta ut till dig själv.  Skatteprogram

uppdaterad 210211