Välkommen till Södertörns Godmansförening

 

 

 

FÖRSÄKRINGAR

2020-11-10

Allmänt:

Försäkringsvillkoren gäller enligt tidigare information för såväl kollektiv olycksfalls-försäkring som för tilläggsförsäkring ansvar. Observera dock att perioden för ansvars-försäkring fr o m 2021 gäller kalenderårsvis. I likhet med tidigare har GMF SÖD valt att administration och betalning för densamma sker genom medlemens egna ansvar. Premien för 2021 är bibehållen på 270:-.

Kollektiv olycksfallsförsäkring:

Som medlem i vår förening omfattas du automatiskt av en kollektiv olycksfalls-försäkring. Försäkringen har tecknats mellan RGMF (Riksförbundet Gode Män och Förvaltare) och Försäkringsbolaget IF. Premien ingår i er medlemsavgift och hanteras kollektivt genom GMF SÖD. Villkor se RGMF hemsida rgfm.se

 

Tilläggsförsäkring ansvar:

 

Denna försäkring ansvarar ni själva för gällande bevakning och betalning. Obs vikten av att ha en uppdaterad mailadress. Ny försäkringsperiod gäller för 2021 d v s fr o m 2021-01-01—12-31. Via vårt bolag Ålandsförsäkringar kommer information om detta delges er personligen i god tid före årsskiftet. Premien 270:- för år 2021 skall således vara inbetald före årsskiftet enligt den information ni erhåller. Det nya försäkringsbeviset kommer också att återfinnas på RGMF hemsida ca en månad före årsskiftet. 

GMF SÖD har ställt frågan direkt till vår agent gällande detta, och erhållit svar enligt nedan:

Kommer de med befintliga individuella försäkringar att få erbjudande från Ålandsförsäkringar

för 2021.  Ja, de kommer få en förnyelse skickad till sin e-postadress är angiven.

Försäkrad kan ändra e-post eller ladda ner försäkringsbevis med mobilt bankId på www.tydliga.se

 

De som vill nystarta en individuell försäkring hur gör de?.

Gå in på länken och följ instruktionerna.

https://www.tydliga.se/godmanteckna

 

Medlemmar kan dessutom gå in och jämföra vanliga privata försäkringar (hem, bil, motor) på http://forsakringskoll.se/

 

På RGMF hemsida rgmf.se återfinner ni försäkringsvillkor i detalj. Sidan är i vid rubricerad tidpunkt under uppdatering som skall vara klar senast 2020-11-30.

 

 

 

Med vänlig hälsning

Styrelsen

 

  

 Sidan uppdaterad 2020-11-05