Välkommen till Södertörns Godmansförening

 

Utbildning till God man eller Förvaltare hösten 2021

2021-09-30

 

Verksamheten inom Södertörns godmansförening har av uppenbara skäl varit begränsad under det gångna året. Viljan att återta tidigare aktiviteter och närhet till våra medlemmar är dock stor. Smittläget är alltjämt oroande och kräver försiktighet för att inte bidra till en negativ utveckling. Tanken är dock att under säkra förhållande försöka genomföra såväl utbildning som medlemsmöte under hösten år 2021. Detta med starka reservationer om situationen skulle förändras till det sämre!

Således planeras preliminärt för genomförande av Godmansföreningen Södertörns höstutbildning för såväl nya gode män och förvaltare som för de som redan äger uppdrag och önskar ta möjligheten att utveckla sin kompetens inom området. Syftet med kursen är att delge grundläggande information om innebörden av godmansskap samt att utveckla förmågan som uppdragstagare. Vidare ges möjlighet att knyta kontakter och med detta också erhålla erfarenheter och lära av varandra.

Utbildningen genomförs under fyra kvällar med det första tillfället inplanerat till torsdagen 28/10. Övriga utbildningstillfällen är 4/11, 10/11 samt 18/11. Platsen för utbildningen är i Södertälje kommunhus nära pendeltåg och p-platser. Vi återkommer med detaljanvisningar om plats och lokal i god tid före den 28/10. Utbildningen är planerad att ske mellan kl 1800-2100. Deltagandet behöver inte omfatta alla tillfällen men för att erhålla ett kursintyg så är dock kravet på närvaro vid minst tre tillfällen varav ett skall vara avsnittet redovisning.

Efter kursens genomförande bjuds också prel in till GMF SÖD medlemsmöte som innebär att kursdeltagare även har möjlighet att träffa övriga i organisationen med utbyte av erfarenheter och frågor. Till medlemsmötet utsänds särskild kallelse under okt månad.

Utbildningen genomförs i seminarieform där fortlöpande dialog eftersträvas mellan föreläsare och deltagare. Det är således högt i tak. Vidare söker vi att så mycket som möjligt exemplifiera genomgångna avsnitt med erfarenheter från verkliga livet. Huvudsaklig inriktning för genomförande enligt nedan:

Torsdagen 2021-10-28: 

Inledning fakta/historia om godmansskap, syfte med kursen, motiv/frivillighet. Presentation grunder lagar/regelverk, ansvarsförhållande, krav på god man samt uppdragsformer. Vidare överförmyndarens tillsynsansvar, uppdragsfördelning samt skillnad mellan god man och förvaltare. Lista på åtgärder vid nytt uppdrag. Sammanfattning.

Torsdagen 2021-11-04:

Repetition och återkoppling till föregående utbildningstillfälle. Huvudtemat för kvällen bevaka rätt samt förvalta egendom. Bevaka rätt allmänt, Försäkringskassan, kommunalt stöd, Skatteverket m m. Vidare inleds kapitlet förvalta egendom med principer för ekonomihantering, fickpengar, placering av medel, skulder, vad göra när pengarna inte räcker till, försäljning av fastigheter, gåvor avtal m m. 

Onsdagen 2021-11-10:

Kvällen inleds efter repetition och återkoppling med resterande del av kapitlet förvalta egendom. Huvudtemat för kvällen blir sörja för person med diskussion om gode mannens roll och ansvar. Vad gör biståndshandläggare, medicinsk ansvar, boenden m m. Vi inleder också kapitlet bestämmelser för redovisning med Överförmyndarens anvisningar som grund. 

Torsdagen 2021-11-18:

Temat för kvällen är redovisning med allmänna bestämmelser, inkomster/tillgångar, skulder, blanketter, arvoden, arbetsgivardeklaration m m. Vi kommer att ge exempel på ifyllande av underlag för arvoden samt årsredovisning. Kursen avslutas med återkoppling till tidigare utbildning samt möjlighet till avslutande mingel. Här delas också kursintyg ut under kortfattad kursutvärdering.

Vi är flexibla gällande ovanstående innehåll varför förändringar kan ske m h t förändrade behov. Vi bjuder på dryck och enklare tilltugg med undantag för kursavslut/examen då vi bjuder på lite extra.

Deltagande är förenat med tecknande av medlemskap (se nedan) i GMF SÖD där avgiften är 150:- för ett år (2021/2022). Huruvida man önskar vara medlem fortsatt avgör man naturligtvis själv. För de som redan är eller således tecknar sig som medlem i föreningen är utbildningen kostnadsfri.

Anmälan till kursen sker enklast genom mail till Åke Lindgren ”akli20@hotmail.com”. Kontaktuppgifter till föreningen styrelse återfinner ni på godmansföreningens hemsida www.gmfsodertorn.se. Ange vid anmälan att den avser kursen god man och förvaltare. För att fortlöpande kunna delge information och återkoppling under kursen ange behöver vi också er mailadress. För att teckna medlemskap så sker detta enklast genom att gå in på vår hemsida och följa instruktionerna (se under fliken ”bli medlem”).

För att verkligen säkerställa möjlighet att hålla avstånd kommer vi nyttja endast en tredjedel av de platser lokalen normalt rymmer. Således begränsas antalet deltagare till 30 st varför anmälan bör ske i god tid om man önskar säkerställa plats för deltagande. Senaste tidpunkt för anmälan är 2021-10-21. 

Deltagare förutsetts vara fullvaccinerade mot Covid 19!!! 

 

Välkomna!!! Styrelsen för GMF SÖD