Välkommen till Södertörns Godmansförening

 

DET HÄR ÄR SÖDERTÖRNS GODMANSFÖRENING

Södertörns Godmansförening är en politisk obunden förening som bygger helt och hållet på frivilligt och ideellt deltagande. Föreningen har i sin nuvarande form verkat under ca 10 år där antalet medlemmar varierat mellan 2-300 st. Det finns inga gränser för var vi rekryterar våra medlemmar men koncentrationen av dessa återfinns främst inom Södertörns/Södertäljes Överförmyndarnämnder med ansvar inom Tyresö, Haninge, Nynäshamn, Botkyrka, Huddinge, Salem, Nykvarn och Södertälje kommuner.

Föreningens huvudsakliga syfte

är att stödja och utveckla oss gemensamt till att bli goda företrädare för våra huvudmän. Detta söker vi åstadskomma genom att fortlöpande delge information om viktiga förändringar inom regelverket, skapa förutsättningar för informella nätverk, tillhandahålla årlig utbildning, inbjuda till seminarier/föreläsningar samt finnas tillgängliga för frågor.

GMF Södertörn är medlem i RGMF (Riksförbundet gode män och- förvaltare).

Förbundet arbetar med målsättning att förhållanden för alla godmansföreningar ska bli likvärdiga i alla kommuner. Vidare är förbundet remissinstans i frågor som rör lagstiftningen för gode män och förvaltare. Detta ger en möjlighet att påverka lagstiftningen som är otidsenlig och i behov av förändring. Genom förbundstillhörigheten erhåller vi dessutom fördelaktiga villkor gällande godmansförsäkringar.

Utöver det traditionella styrelsearbetet bedriver vi verksamhet enligt nedan:

  • Genomför varje år utbildning (4x 3 tim) av såväl nya som redan etablerade uppdragstagare.
  • Stödjer våra medlemmar vid sk årsräkningsstugor i samband med årsredovisnig.
  • Håller hemsida med info och möjlighet till frågeställningar uppdaterad.
  • Fortlöpande delge info direkt till er som medlem via medlemsregistret.
  • Genomför två gånger per år medlemsmöten med föreläsare eller som paneldebatter motsv.
  • Håller hemsidan uppdaterad med info om ensamkommande flyktingbarn.
  • Alltid beredda att vid direktkontakt söka och ge stöd med råd eller hänvisningar.

Observera att i medlemskapet ingår kostnadfritt en olycksfalls- och krisförsäkring!

Hoppas att du är intresserad och klicka i sådant fall in på vår hemsida www.gmfsodertorn.se för att erhålla mer detaljerad info eller ta kontakt med någon av oss i styrelsen (telefonnummer finns på hemsidan). Vår årsavgift som nyttjas för avgifter gällande medlemsavgifter och hemsida, inhyrning av föreläsare, inköp av studielitteratur, lokalhyra, tryckkostnader mm. är 150:- per år (2019). På hemsidan framgår hur ni går tillväga för att anmäla er.

Sist men inte minst så är godmans-eller förvaltaruppdrag ibland en ganska ensam och stundtals krävande versamhet där vår förening finns till för er. Tillsammans sitter vi på stor kunskap och rika erfarenheter. Det gäller bara att tillvarata och förmedla dessa erfarenheter och denna klokskap oss medlemmar emellan!

Hjärtligt välkomna till Södertörns Godmansförening!!!